Ledningsbloggen

Företagsfrukost och företagsbesök

Onsdagen den 11 november anordnade kommunen en välbesökt frukostträff för företagare och kommunala tjänstemän och politiker. Total 50 personer vid frukostmötet som anordnades på Grebys restaurang i Grebbestad.

Under dagen besökte tjänstemän och förtroendevalda ett 30-tal företag för att diskutera aktuella frågor.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.