Ledningsbloggen

Företagarna mer nöjda

Tanum har en förbättring av företagsklimatet på flera områden. Omdömet är högre bland annat för kommunens service, dialog med företag samt tillämpning av lagar och regler. När det gäller information till företag ligger man över rikssnittet. Företagen bedömer även att tillgång till kompetens, vägnät och tele- och IT-nät förbättrats.

I årets mätning av företagsklimat som gjorts Svenskt Näringsliv gör klättrar Tanum från plats 228 till plats 207.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.