Ledningsbloggen

Företagarna allt mer nöjda med servicen

Tanums resultat har förbättrats i många frågor i SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning "Insikt", en mätning som visar hur företagen upplever kommunens service.

Tanum klättrar till ett Nöjd-kund-index (NKI) på 72 i 2016 års mätning, jämfört med 64 år 2015. Det är ett värde som är bättre än genomsnittet i Sverige.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.