Ledningsbloggen

Företagare mer nöjda med myndighetsservice

Snickare

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort.

För Tanums kommun del har NKI-värdena ökat för tre av fyra myndighetsområden jämfört med den förra mätningen 2013. Bygglov och serveringstillstånd står för de största förbättringarna med fem enheter högre värden. Brandtillsyn är det enda område som ges ett lägre betyg där skillnaden uppgår till 26 enheter.

Sammantaget får Tanum i princip samma betyg som i mätningen 2013.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.