Ledningsbloggen

Förbättrad information till företagen på kommunens webbplats

Startsidan på tanum.se

En nyligen genomförd undersökning visar att Tanums kommun blivit bättre på att presentera information som efterfrågas av företagare på sina webbplatser.

Webbplatsen ska vara ett naturligt komplement till all övrig företagarservice.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.