Ledningsbloggen

Fler tanumsbor

Tanums invånarantal fortsätter att öka. Den 1 november var invånarantalet 12 738, en ökning med nästan 100 personer sedan årsskiftet.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.