Ledningsbloggen

Fler Tanumsbor

Tanums befolkning uppgick den 31 december 2016 till 12 606 personer, en ökning med 151 personer sedan årsskiftet.

Ökningen beror till stora delar på att inflyttningen är större än utflyttningen. Hittills i år har 820 personer flyttat till kommunen (varav 145 från utlandet). Födelsenettot är fortsätt negativt, det föds färre personer än vad som avlider.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.