Ledningsbloggen

Fler Tanumsbor

Tanums invånarantal fortsätter att öka. Per den 1 november uppgick invånarantalet till 12 574, en ökning med 119 personer sedan årsskiftet.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.