Fler nya bostäder behövs i Tanum

Nya lägenheter på Håkebacken, Fjällbacka

Inte minst de statliga regelverken är ett allvarligt hinder för att öka antalet nya bostäder. Exempelvis behöver bullerreglerna vid nybyggnation av bostäder ses över och lättas upp.