Ledningsbloggen

Fler e-tjänster

Nu finns fler e-tjänster för dig att nyttja på Tanums
kommuns hemsida. Exempel på nya e-tjänster är att du lätt kan ansöka tillstånd för hantering av brandfarlig vara, ansöka om borgerlig vigsel, söka dispens för egensotning, skicka in medborgarförslag och anmäla dig som kontaktperson till familjehem.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.