Ett enat Bohuslän

Folksamling

Kommunerna i Bohuslän har träffat överenskommelse om att arbeta tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.

Målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Då krävs och förutsätts det att kommunerna stärker och driver samverkan mellan kommuner, företag, organisationer och myndigheter.