Ledningsbloggen

Differentierad arbetsmarknad gör Tanum mindre sårbar

I många svenska kommuner är arbetsmarknaden och
sysselsättningen beroende av några få stora företag.

Tillväxtverket har gjort en studie om hur sårbara olika kommuner är för förändringar i den lokala arbetsmarknaden. I studien framgår att Tanum med sin differentierade arbetsmarknad tillhör de kommuner som är mindre sårbar.

Andra faktorer som gör Tanum till mindre sårbar är en bra
företagarkultur med många företag utifrån kommunstorleken och ett starkt nyföretagande, det startas många nya företag varje år.

Tanum tillhör de 100 kommuner som av Tillväxtverket betraktas mindre sårbara.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.