Ledningsbloggen

Det behövs fler bostäder

Landets kommuner är angelägna om att det ska byggas bostäder till lägre priser än i dag, så att fler individer och familjer kan efterfråga det som byggs.

Man delar detta ansvar tillsammans med staten och byggbranschen. Alla parter måste ta sitt ansvar. Samtidigt är det ytterst viktigt att staten nu bedriver en aktiv bostadspolitik.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.