Ledningsbloggen

Det behövs bostäder även utanför storstäderna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en
rapport som visar att kommunerna har höga ambitioner för bostadsbyggandet. Kommunerna arbetar snabbt för att det ska finnas mark att bygga på. Men trots att det finns gott om mark där det går att bygga bostäder över hela landet, sker byggandet nästan uteslutande i och kring storstäderna, trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet.

Tanum tillhör de kommuner där det tagits fram flest planer
för bostäder och där det byggts många bostäder utifrån kommunstorlek.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.