Ledningsbloggen

Delårsrapport augusti 2018

Kommunens resultat för perioden 1 januari-31 augusti är 14,2 mkr, en förbättring med 7,5 mkr jämfört med 2017. Det prognostiserade resultatet för 2018 är 6,6 mkr.

Bokslutsprognosen för 2018 indikerar att det övergripande ekonomiska målet kommer att uppnås. Investeringarna uppgick till 51,6 mkr under årets åtta första månader.

Av de elva prioriterade verksamhetsområdena är bedömningen att målen för nio av de elva områdena kommer att uppnås. De områden där målen bedöms kunna uppnås är bostäder,  näringsliv, infrastruktur, service, äldreomsorg, kultur och fritid, miljö, personal samt teknisk service.

Delårsrapporten kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 15 oktober.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.