Ledningsbloggen

Budget 2016 fastställd

Kommunfullmäktige har nu fastställt budgeten för 2016.
Budgeten bygger på att skattesatsen hålls oförändrad 21,56 och ett resultat på sex mkr.

Investeringsbudgeten omfattar investeringar på 130 mkr varav cirka 65 mkr är investeringar inom va-verksamheten.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar ingen ändring
jämfört med kommunstyrelsens förslag.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.