Budget 2014

Vid måndagens sammanträde fastställde kommunfullmäktige budgeten för 2014.

Budgeten innehåller satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Utdebiteringen kommer att hållas oförändrad 21,56 kr.

Sammantaget visar budgeten ett överskott på 17 mkr.

Investeringsbudgeten omfattar investeringar på totalt 90 mkr, varav 60 mkr avser investeringar i va-verksamheten. Investeringarna kan genomföras utan att låneskulden på 395 mkr behöver utökas.