Ledningsbloggen

Budget 2014

Budgetläget inför nästa år ger Tanums kommun utrymme för en rad nysatsningar inom framförallt skola och äldreomsorg.

Förutom satsningar i verksamheterna rymmer budgetförslaget oförändrad skattesats och ett resultat på 17 mkr. Investeringar på 90 mkr kan genomföras utan nyupplåning.

Ulf Ericsson
Kommunchef

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.