Budget 2014

Budgetläget inför nästa år ger Tanums kommun utrymme för en rad nysatsningar inom framförallt skola och äldreomsorg.

Förutom satsningar i verksamheterna rymmer budgetförslaget oförändrad skattesats och ett resultat på 17 mkr. Investeringar på 90 mkr kan genomföras utan nyupplåning.

Det kompletta budgetförslaget finns att läsa här.

Ulf Ericsson
Kommunchef