Brottsförebyggande arbete

Poliser

Generellt sett är brottsligheten i Tanum låg.

Genom samverkan mellan kommunen och polisen sker ett lokalt arbete för att öka trygghet och minska brottsligheten. Polisen och kommunen har gemensamt tagit fram en handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet i Tanum.

Läs mer om Brottsförebyggande rådet.