Bredband på landsbygden

Digitaliseringen går snabbt framåt och Sveriges bredbandsnät, de så kallade fibernäten, har blivit en gemensam angelägenhet. Tanums kommun satsar under tre år sex miljoner kronor för utbyggnad av bredband i Tanum. En stor del av bredbandsutbyggnaden sker genom fiberföreningar. För att möjliggöra utbyggnaden av bredband i glesbygd görs stora ideella arbetsinsatser av många personer inom fiberföreningarna. Utan dessa ideella arbetsinsatser så vore bredbandsutbyggnaden i glesbygd inte möjlig.