Bra dialog med företagare

I arbetet med att förbättre förutsättningarna för företagande i Tanum är det viktigt ha en dialog med företagare och representanter för näringslivet i Tanum.

Onsdagen den 23 oktober hade vi en företagsfrukost på Säms gård. Under eftermiddagen samma dag gjordes ett 40-tal företagsbesök runt om i kommunen av politiker och tjänstemän.

Dagen efter var alla företag inbjudna till en diskussion med Svenskt Näringsliv och kommunen om företagsklimatet i Tanum.