Bokslutsprognos pekar mot ett överskott på 20 mkr

Mynt och sedlar

Resultatet för årets fyra första månader är tio mkr. Nämnderna redovisar sammantaget på ett underskott mot budget. Ökade skatteintäkter, lägre räntekostnader och fastighetsförsäljningar gör att resultatet ändå beräknas bli bättre än budget. På helår beräknas resultatet uppgå till 20 mkr. Investeringarna för perioden januari-april uppgår till 20 mkr vilket är betydligt lägre än beräknat vilket gjort att låneskulden har kunnat amorteras med 50 mkr.

Här kan du läsa delårsrapporten för januari-april 2014 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB).