Ledningsbloggen

Bokslut 2019

2019 års resultat uppgår till 4,1 mkr. Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Resultatet är sämre än förra året och 5,6 mkr sämre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt.

Investeringarna under 2019 uppgick till 200 mkr.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.