Ledningsbloggen

Bidrag för ökat bostadsbyggande

Boverket delar på uppdrag av regeringen ut ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Tanum är en av de kommuner som beviljats bidrag.

Tanum får drygt fem miljoner kronor, vilket baseras på de 244 bostäder som fått startbesked.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLedningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.