Besöksnäringen en växlande bransch

Vandring

Turismen utgör fem procent av världens samlade BNP. Var elfte jobb i världen finns inom besöksnäringen. Turistkonsumtionen i Sverige uppgår till 284 miljarder kronor, en ökning med 89 procent under 2000-talet. Besöksnäringen genererar arbete till 173 000 människor i Sverige. Det internationella resandet beräknas stiga med 66 procent de kommande 15 åren.