Besök av landshövdingen

Onsdagen den 15 april besökte landshövdingen för Västra Götalands län Lars Bäckström Tanums kommun. Vid besökte diskuterade landshövdingen bland annat frågor om strandskydd, flyktingmottagning med mera med representanter för kommunledningen. Förutom diskussioner med kommunen genomförde landshövdingen företagsbesök på Tedacthuset och Bohusfrakt där Freddy Lund och Ove Andersson presenterade sina företags verksamheter.