Benchmarking 2014

Del av omslaget på rapporten till benchmarking 2014

Genom att jämföra sig och lära av andra kommuner kan Tanums kommun utveckla och förbättra sin egen verksamhet.

De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan år 2000 systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling.

Samarbetet i norra Bohuslän är unikt i landet genom att det pågått under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala verksamheten och involverar både ekonomifunktionerna och verksamhetsföreträdare. Varje år görs en rapport där jämförelserna redovisas.

Här kan du läsa benchrapporten för 2014 Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.1 MB).