Bättre företagsklimat

Solsken

Svenskt Näringsliv gör årligen mätningar av näringslivsklimatet i landets kommuner. Mätningarna ligger också till grund för den ranking av kommunernas näringslivsklimat som Svenskt Näringsliv gör. Årets mätningar presenterades den26 maj medan rankingen kommer att publiceras i september.

Tanums kommun får bättre betyg på de flesta områden i årets mätning. Bäst betyg får Tanum för information till företagen och att företagen inte upplever att kommunen konkurrerar på ett osunt sätt med näringslivet. Även det sammanfattande betyget över näringslivsklimatet i kommunen är bättre än tidigare.

Tanums kommun arbetar vidare med att förbättra service och information till företagen. Införande av kundcenter och e-tjänster förbättrar tillgängligheten och servicen.

Hela mätningen finns på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..