Ledningsbloggen

Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner och landsting. Två tredjedelar av de 18 områden som undersökts får bra betyg och de områden som ökar mest jämfört med förra året är vatten och avlopp, grundskola och sjukvård. Majoriteten av verksamheterna inom kommuner och landsting får höga betyg av invånarna. Förskolan får toppbetyg och fler är i år nöjdare med sjukvården och grundskolan. Nytt i årets mätning är fritidsverksamheten och den ligger också på en hög nivå.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.