Ledningsbloggen

Avtal med Tanum Turist

Tanums kommun och Tanum Turist har träffat avtal att
Tanums Turist ska sköta den operativa turismverksamheten för Tanums kommuns räkning den kommande fyraårsperioden. Kommunen och Tanum Turist ska enligt avtalet tillsammans arbeta för att utveckla besöksnäringen i Tanums kommun. I Tanums Turists uppdrag ligger bland annat att sköta marknadsföring, arbeta för säsongsförlängning bland att genom att stödja evenemang utanför högsäsong, svara för information till besökare samt jobba för ett förbättrat värdskap.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Ledningsbloggen

  Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.