Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • 2018-07-01 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Årets företagare 2018


  2018 tilldelades Anders Edlund och Anders Olausson på Braxel Solutions AB priset som årets företagare.Organisationen Företagarna delar varje år ut priset till Årets företagare. Syftet är att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer.

  Lämna kommentarer
 • 2018-06-30 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Besöksnäringsstrategi för Tanums kommun


  Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling.För att förtydliga kommunens viljeinriktning och ambition för besöksnäringen i Tanum och komplettera den nyligen framtagna näringslivsstrategin har en besöksnäringsstrategi tagits fram.Besöksnäringsstrategin har tagits fram i samverkan med representanter för besöksnäringsföretag i Tanums kommun.

  Lämna kommentarer
 • 2018-06-29 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Näridrottsplats och utegym


  Nu är snart näridrottsplatsen och utegymnet i Hamburgsund färdigställt. Anläggningen har fått namnet Alban Foss Arena.Det kommer att läggas konstgräs och sedan blir det invigning någon dag, eventuellt under juli månad.
  Lämna kommentarer
 • 2018-06-12 - Ulf Ericsson, kommunchef

  GreenTour i Tanum


  Västra Götaland Tanums LRF bjöd den 5 juni in kommunledning, förvaltningschefer och politiker från olika nämnder till temadag det gröna företagandet.Denna upplaga av GreenTour gick till Andreas Gustafsson, Stenkas, Bullaren, som har ett företag med köttdjur, skog, skogs- och betesentrepenad med mera.Deltagarna fick inblick i företagandet och dess möjligheter och utmaningar. Totalt 30 personer delt...
  Lämna kommentarer
 • 2018-06-11 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Norsk detaljhandelskonsumtion i Sverige 2017 


  HUI Research har genomfört en undersökning av norska invånares konsumtion i svensk detaljhandel år 2017.Rapporten redovisar resultaten från mätningarna. Av rapporten framgår bland annat att de norska besökarnas utlägg i den svenska detaljhandeln uppgick till 25,6 miljarder kronor år 2017.De norska besökarnas utlägg i Västra Götalands detaljhandel uppgick uppskattningsvis till 8,7 miljarder kronor ...
  Lämna kommentarer