Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • 2019-05-28 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Planprogram Grebbestad Östra


  Tanums kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för Grebbestad östra.Allmänheten bjuds in till en workshop torsdag 13 juni klockan 17.30-19.30 på Grebbestads folkhögskola, där alla ges möjlighet att lämna synpunkter.
  Lämna kommentarer
 • 2019-05-27 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Rekordresultat igen för Företagsklimatet i Tanum


  Företagsklimatet i Tanum har aldrig varit så bra som det är nu, visar Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum förbättrar sitt resultat i år igen, och för andra året i rad är resultatet dessutom bättre än det nationella genomsnittet.
  Lämna kommentarer
 • 2019-05-03 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Årets företagare 2019


  Årets företagare i Tanum kommun är ett pris som delas ut av Företagarna Tanum. Priset gick i år till JND Byggteknik i Hamburgsund.JND Byggteknik är ett byggföretag som ägs av Clas Davik och Jan Nilsson och har cirka 20 anställda. De har en bred erfarenhet av allt från stora till små byggentreprenader.Utmärkelsen kommer officiellt att delas ut på Näringslivsgalan den 15 november 2019.
  Lämna kommentarer
 • 2019-03-19 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Positivt bokslut


  Resultatet i bokslutet för 2018 uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året.Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktige...
  Lämna kommentarer
 • 2019-03-18 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums kommun ger dig möjlighet att bli Sommarföretagare via UngDrive


  Tanums kommun erbjuder de som går första och andra året i gymnasiet ett alternativt feriearbete.Projektet vänder sig till de som har en idé som testas i ett eget företagande, själv eller tillsammans med andra eller är nyfiken på vad det innebär att starta ett företag.
  Lämna kommentarer