Kvalitetsgaranti för utbildning

Verksamhetens miljö är trygg och säker.

God och näringsriktig mat serveras.

Överenskommelse om samarbete skrivs mellan skola och hem om ansvarstagandet för barnets skolgång.

Föräldrastödsinsatser erbjuds genom hela förskole- och skoltiden.

Om en elev är frånvarande tar skolan kontakt med hemmet samma dag.

Alla elever får individuellt stöd för att nå målet att kunna läsa med god förståelse i slutet av år tre.

Matematikutvecklare stödjer lärarna i att utveckla och sprida effektiva sätt att lära matematik.

Alla elever har tillgång till digitala läromedel.

Föräldrar och elever har rätt att fritt välja barnomsorgsform, skola och skolort. Skolskjuts medges om detta ryms inom befintliga kommunala skolskjutslinjer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede