Kvalitetsgaranti för serveringstillstånd och tillsyn

Kommunstyrelsen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd och ska pröva och besluta om ansökningar om serveringstillstånd samt utöva tillsyn av befintliga serveringstillstånd.

Kommunens enhet för serveringstillstånd och tillsyn ska:

  • Skapa dialog mellan kommunen och försäljningsställena genom möten och information till företagare.
  • Ge den sökande information och råd. Erbjuda ett personligt besök av kommunens handläggare i samband med ansökan om serveringstillstånd. 
  • Göra tillsynsbesök på restauranger och andra försäljningsställen med serveringstillstånd.
  • Se till att beslut om permanent serveringstillstånd fattas senast sex veckor efter det att remissvar inkommit från berörda myndigheter och inga hinder enligt Alkohollagen föreligger mot att bevilja sökt serveringstillstånd.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede