Kvalitetsgaranti för offentlig belysning

All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Belysning som slocknat på trafikfarliga platser ska åtgärdas inom två arbetsdagar. På övriga sträckor skall det åtgärdas inom 14 dagar om det är minst tre lampor som slocknat.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede