Kvalitetsgaranti för offentlig belysning

I Tanums kommun skall vi ha en bra och ändamålsenlig gatubelysning som ökar trafiksäkerheten och tryggheten. För att uppnå detta gäller följande kvalitetsgaranti för den offentliga belysningen:

  • All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas.
  • Belysning som slocknat på ställen som ur  trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska åtgärdas inom två arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande sträcka ska åtgärdas inom 14 dagar.
  • Alla belysningsarmaturer ska bytas till energisnålare armaturer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede