Lekplatser

Säkerhetsbesiktning görs en gång per år enligt svensk standard.

Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag.

Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, ska det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar.