Kvalitetsgarantier för kultur och fritid

• Biblioteket ombesörjer att alla barn mellan två och åtta år får en födelsedagsbok.

• Barn i förskoleåldern ges möjlighet att se en professionell föreställning (teater, dans, cirkus eller musik) vid minst två tillfällen per år.

• Kultur och fritid ska i samarbete med skolan arbeta med estetiska lärprocesser och professionella kulturupplevelser samt Tanums unika världsarv.

• Fritidsgårdsverksamheten bygger på de ungas initiativ med personalens professionella stöd

• Kultur och fritidsaktiviteter erbjuds under minst höst- sport- och sommarlov till barn och unga.

• All ungdomsverksamhet är drogfri.

• Minst ett allmänt föreningsmöte hålls per år för dialog om utveckling och behov av stöd.

• Alla elever i musikskolan får 25 undervisningstillfällen/läsår samt möjlighet att deltaga i minst två tillfällen med utåtriktad verksamhet/år.

• Folkbiblioteket ska i samarbete med skolverksamheterna introducera till biblioteket och dess resurser för att säkerställa att alla får lånekort.

• Kulturaktiviteter fria för allmänheten spridda över året erbjuds på samtliga fyra folkbibliotek.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede