Kvalitetsgarantier för kultur och fritid

Alla barn mellan två och åtta år får en födelsedagsbok.

Barn i förskoleåldern ges möjlighet att se en professionell föreställning (teater, dans eller musik) vid minst två tillfällen per år.

Alla elever ges möjlighet att se en professionell föreställning (teater, dans eller musik) vid minst åtta tillfällen under sin grundskoletid och besöka Vitlycke Museum vid minst två tillfällen under sin skoltid.

Fritidsgårdsverksamheten bygger på de ungas initiativ med personalens professionella stöd.

Kultur och fritidsaktiviteter erbjuds under minst höst- och sportloven.

All ungdomsverksamhet är drogfri.

Minst ett allmänt föreningsmöte hålls per år för dialog om utveckling och behov av stöd.

Alla elever ges möjlighet att utöva idrott på Sparvallen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede