Kostenheten

Vi har väl fungerande egenkontrollprogram vilket säkerställer god hygien i alla led och säkra livsmedel.

Vi låter matgästerna på äldreomsorgens särskilda boenden vara delaktiga i utformningen av matsedel och måltidsmiljö.

Vi utvärderar och reviderar matsedeln minst tre gånger höst och vår.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede