Kvalitetsgaranti för integrations- och flyktingverksamhet

Vi erbjuder varje nyanländ familj ett introduktionsprogram om den egna kommunen senast tre veckor från mottagningsdatum.

Vi erbjuder nyanlända familjer lagstadgad samhällsorientering inom tre månader. Denna ska vara avslutad senast ett år efter datum för kommunmottagandet.

Vi erbjuder utökad kommuninformation vid fyra tillfällen per år åt medlemmar i nyanlända familjer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede