Kvalitetsgaranti för individ- och familjeomsorg

Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Vi erbjuder dig, som söker om stöd, en tid för besök inom nio arbetsdagar från din första kontakt med myndighetsfunktionen.

Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt om ekonomiskt bistånd, under förutsättning att allt underlag kommit in.

Du får ett beslut inom två månader när du sökt om till exempel kontaktperson eller familjehem, under förutsättning att allt underlag kommit in.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede