Individ- och familjeomsorg

Vid kontakt med myndighetsfunktionen ska man under kontorets hela öppettid ha möjlighet att få prata med en handläggare om sitt ärende.

Sökanden av bistånd ska erbjudas en tid för besök inom nio arbetsdagar från att man först kontaktade myndighetsfunktionen.

Under förutsättning att allt underlag kommit in, ska sökanden av ekonomiskt bistånd meddelas beslut inom fem arbetsdagar efter inlämnad ansökan.

Sökanden av övrigt bistånd exempelvis kontaktperson och familjehem ska under förutsättning att allt underlag kommit in meddelas beslut inom två månader efter inlämnad ansökan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede