Kvalitetsgaranti för funktionshinderverksamhet

Under kontorets öppettider har du möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.

Du får ett beslut inom tre veckor när du sökt om insatser enligt LSS, under förutsättning att allt underlag kommit in.

När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig information om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Samma dag som vi börjar arbeta hos dig får du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom en månad dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan.

Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Personlig assistans

Vi verkställer ditt beslut om personlig assistans inom tre månader, såväl när det gäller beslut enligt LSS som socialförsäkringsbalken.Vi låter dig vara med i rekryteringen av din arbetsgrupp.

Daglig verksamhet

Vi verkställer ditt beslut om daglig verksamhet inom tre månader.

Korttidsvistelse

Vi verkställer ditt beslut om korttidsvistelse inom en månad.

Bostad med särskild service för vuxna

Vi verkställer ditt beslut om bostad med särskild service inom sex månader.

Tillsammans med dig upprättar vi en plan för din inflyttning i den nya bostaden senast en månad innan du ska flytta in.

Boendestöd

Vi verkställer ditt beslut om boendestöd inom fjorton dagar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede