Kvalitetsgaranti för dricksvatten

För tekniska nämnden har VA-avdelningen tagit fram kvalitetsgaranti för dricksvatten.

  • Leveransavbrott ska inte vara längre än 24 timmar.
  • Vid leveransavbrott ska hushåll kunna tillgodoses med dricksvatten via vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, under tiden 07.00-22.00.
  • Det ska ständigt finnas personal i beredskap som tar hand om larm och fel på vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och ledningsnät.
  • Alla abonnenter ska ha ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd som uppfyller Livsmedelsverkets normer.

Synpunkter och klagomål kan anmälas till tekniska förvaltningen, VA-avdelningen via telefon, telefax eller e-post.

Särskild pärm med blanketter för klagomål upprättas.

Uppföljning av garantierna sker varje år vid bokslut.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede