Jämförelseprojektet

En landsomfattande satsning på jämförelser av kostnader och kvalitet i lokala nätverk

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på Finansdepartemenets uppdrag inbjudit alla landets kommuner att delta i ett landsomfattande jämförelseprojekt. Samlingsnamnet för projektet är "Jämförelseprojektet".

Projektet bygger på att deltagande kommuner arbetar tillsammans i nätverk om 5-10 kommuner. I dessa nätverk ska effektiva arbetssätt tas fram där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av verksamheterna. Tanum bildar tillsammans med Strömstads, Munkedals, Sotenäs, Lysekils, Orusts,och Tjörns kommun det så kallade Bohusnätverket. Vid jämförelser inom skolområdet deltar också Dals-Ed och Färgelanda kommuner i Bohusnätverket.

Till skillnad från många andra nätverk kommer inriktningen att vara att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet.

Nätverken syftar även till att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i arbetet med att förbättra sig. Nätverken består av politiker och tjänstemän som till sin hjälp har en projektgrupp som tar fram resultat. Det lokala nätverkets arbete stöds och organiseras av en processledare från Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet påbörjas 2007 och pågår under tre år.

Bohusnätverket har under 2007 och 2008 tagit fram två rapporter inom äldreomsorgen. Under 2009 kommer gruppen att arbeta med jämförelser inom skolområdet.

Rapporter

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 480.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Individ- och familjeomsorgen Pdf, 1014.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Särskilt boende inom äldreomsorgen Pdf, 220.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Hemtjänst Pdf, 372.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede