IT

IT-benchmarking för kommunerna i norra Bohuslän

IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion om att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun. Inför bokslutet för år 2002 beslöts att göra ett försök att använda de nyckeltal, som då identifieras som mest relevanta. Nyckeltalen var till stor del hämtade från andra svenska kommuners trevande försök till jämförelser.

Under våren 2007 har organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startat ett nationellt projekt, som skall leda fram till gemensamma nyckeltal för kommuners IT-verksamhet. Kommunerna i norra Bohuslän följer detta arbete och kommer att inkludera även dessa nya nyckeltal i sin gemensamma redovisning.

Nedan redovisas information kring benchmarking i norra Bohuslän.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

IT-enheten

Telefon 0525-183 45
Fax 0525-183 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede