Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens verksamhet består bland av försörjningsstöd samt placeringar och andra åtgärder för barn, ungdomar och vuxna.
Inom ramen för samarbetet med i norra Bohuslän görs systematiska jämförelser av individ- och familjeomsorgen i kommunerna i norra Bohuslän. Jämförelserna omfattar både kostnads- som verksamhetsnyckeltal.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede