Kvalitet i korthet

Tanum har tillsammans med 165 andra kommuner deltagit i ett nationellt kvalitetsprojekt som kallas Kvalitet i korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I projektet  jämförs kommuner utifrån fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

I undersökningens resultat går det att se att kommunen har genomgått en förbättring inom flera områden och det går även att se vilka områden kommunen behöver arbeta mer med.

Under 2011 har Tanum förbättrat sig i kategorierna som handlar om medborgarnas möjlighet att nå kommunen. Även kring informationen på hemsidan tanum.se kan ett mycket positivt resultat utläsas. Informationen upplevs nämligen både tillgänglig och att vara bra innehållsmässigt. Bland andelen elever som som fullföljer gymnasiet inom fyra år och i kommunens miljöarbete har det också gått att se en förbättring under 2011.

Genom länken nedan kan du läsa om Tanums resultat 2011.