Projekt Benchmarking norra Bohuslän

Bakgrund

Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil i Norra Bohuslän är en naturlig region för olika typer av samarbete. Kommunerna är ganska lika både i struktur och i invånarantal. Det finns en hel del samarbete mellan kommunerna, bland annat inom räddningstjänst, renhållningsverksamhet och inköpsverksamhet. Dessutom sker en kontinuerlig dialog och regelbundna träffar hålls via olika grupperingar som till exempel kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, ekonomer, förvaltningschefer, IT-ansvariga och personalchefer.

Trots den geografiska närheten, den likartade strukturen och likartade invånarantalet så är den ekonomiska situationen mycket olika i kommunerna, spännvidden mellan högsta och lägsta skatteuttag är stor och skillnaderna i verksamheternas kostnader, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistik, är omfattande.

Ett sätt att försöka finna förklaringar till ovanstående olikheter är att systematiskt göra jämförelser mellan de fem nordbohuslänska kommunerna.

De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan år 2000 systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra Bohuslän är på sätt unikt i landet genom att det pågått under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala verksamheten och involverar både ekonomifunktionerna och verksamhetsföreträdare.

Syfte

Syftet med benchmarkingprojektet är:

  • att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika verksamheter.
  • att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av  kommunernas verksamhet.
  • att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter.
  • att implementera en arbetsmetodik inom benchmarkingområdet som kan fortsätta med kontinuitet efter projekttidens slut mellan de deltagande kommunerna.
  • att "lära" av varandra.
  • att finna ingångar till ytterligare samarbete inom olika verksamheter.

Benchmarkingrapporter

Sammanfattande rapport över benchmarking 2017 Pdf, 26.7 MB, öppnas i nytt fönster. 
Sammanfattande rapport över benchmarking 2016 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2015 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2014 Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2013 Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2012 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2011 Pdf, 637.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2010 Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2009 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2008 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattande rapport över benchmarking 2007 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Forskningsprojekt

Ett av syftena med benchmarkingprojektet är att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter.

De kommuner som deltar i benchmarkingprojektet är samtliga medlemmar i Kommunforskning i Väst (KFI). KFI har genomfört ett antal studier av kommuner och landsting som bland annat syftat till att finna förklaringsfaktorer till de studerade kommunernas ekonomiska situation.

KFI har under åren 2002-2004 genomfört en studie av kommunerna i Norra Bohuslän. Studien har varit ett viktigt komplement till det pågående benchmarkingprojektet och har gett ytterligare kunskap om förklaringsfaktorer till den ekonomiska situationen i de olika kommunerna och kan därmed ge underlag för lärande, kvalitetsförbättringar samt kostnadsminskningar.

KFI-rapport 82
Organisationskultur för framgångsrika kommuner. En studie av Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede