Äldreomsorg

Sverige är det land som lägger mest pengar på äldreomsorg av alla länder i EU. Även om internationella jämförelser är svåra står det nog klart att Sverige har en väl utbyggd men också dyr äldreomsorg i ett internationellt perspektiv. I relation till BNP kostar äldreomsorgen i Sverige fem gånger så mycket som genomsnittet i EU.

Många av de jämförelser som görs mellan svenska kommuner har fokus på kostnader och insatta resurser. Det är viktigt att kostnadsjämförelserna kompletteras med jämförelser som även visar på kvalitetsfaktorer inom äldreomsorgen för de olika kommunerna. Särskilda uppföljningar av kvalitén inom äldreomsorgen görs i det av finansdepartementet initierade jämförelseprojektet.

Tanum har förhållandevis höga kostnader för äldreomsorg jämfört genomsnittet för Sveriges kommuner.
I norra Bohuslän pågår sedan flera år tillbaka ett projekt att göra systematiska jämförelser mellan kommunerna. Dessa och andra jämförelser finner du på de webbplatser vars adresser du finner nedan och i länklistan till höger.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför jämförelser för att stimulera kommuner att i samverkan med landstingen utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre. Redovisningen ska ge stöd till att identifiera var förbättringsarbete kan ske och stimulera till analyser och åtgärder för att höja kvaliteten.

Här kan du jämföra olika verksamheters kvalitet och effektivitet. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori.

Här kan du läsa mer om jämförelser inom vård och omsorg om äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede