Terje Fred

Terje W Fredhs Tanums-arkiv

Terje W Fredh, tidigare journalist på Bohusläningen samt författare, har forskat om Sverige under andra världskriget och om Bohuskustens historia. För sin forskning om nordisk sjöfart under andra världskriget har han tilldelats Kong Olav-medaljen av norska regeringen.

Genom vänligt tillsmötesgående från Fredh har Tanums kommun fått rätten att på kommunens webbplats publicera artiklar ur hans rika bokutgivning. I första hand publiceras artiklar med anknytning till Tanum och norra Bohuslän.

Förteckning över Terje Fredhs skrifter.PDF (pdf, 11.2 kB)

Seger och Nederlag (utg 1990)

Sjöfartsminnen i elfte timmen (utg 2002)

Passagerarbåten Munkens historia. Munken har trafikerat vattnen i Tanums kommun under befäl av Stellan Johansson i Hamburgsund.

Birger Lindberg från Fjällbacka berättar

Kustbevakare och smugglare i norra Bohuslän

I stormens öga (utg 2003)

Om jakten Klara bygd på Kalvö utanför Fjällbacka

Röd Storm (utg 2004)

Vem äger ett vrak? Ja, ibland blir det komplicerat...

Jens Wiklund, Långesjö, berättar om resor med tegeljakten Agda (sid 57),  Erik Risp född på Resö berättar om jaktseglation (sid 62).

Helge Holmberg, Dyngö utanför Fjällbacka, berättar om sitt liv på havet (sid 96)

Segt virke (utg 2005)

Mästerlotsen Alf Aronsson, Fjällbacka, om branden på Scandinavian Star

Resa i sjöfararland (utg 2006)

Gunof Olofssson från Grebbestad berättar om sitt liv som fiskare

När skeppsklockan klämtar (utg 2008)

Om skutorna Gunda från Gerlesborg och Sonja från Hamburgsund

Om sillfiske bl a i norra Bohuslän

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

Tel. 0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede