Tanumshede - centralorten

Tanums Gestgifveri

Tanumshede är administrativt centrum i Tanums kommun. Tanumshede är den naturliga utgångspunkten för att se hällristningar i det omgivande Världsarvsområdet. I Tanumshede finns de byggnadsminnesförklarade byggnaderna Tingshuset med stallet, Tanums Gestgiveri och Sockenmagasinet.

I Tanumshede finns flera av kommunens största arbetsgivare: fordonskomponenttillverkare, fönstertillverkare, fotolaboratorium och givetvis kommunen själv.

Tanumshede och Grebbestad har under 2000-talet "tävlat" om att vara kommunens största ort. De senaste åren har Grebbestad varit störst. Befolkningen i Tanumshede är strax under 1 700 invånare.

Tanumshedes historia

Den plats som vi idag kallar Tanumshede hette ursprungligen Hede. Orten har sedan lång tid varit en central punkt i bygden.

Att området kring Tanumshede tidigt var befolkad visas av de många hällarna med ristningar från bronsåldern (ungefärligen från 1800 f .Kr. till 500 f .Kr.) och andra forntida lämningar som finns i området. Det finns fler än 1500 hällristningsplatser i norra Bohuslän, flertalet av dessa i Tanumshedes omgivningar. Hällristningsområdet i Tanums kommun finns med på Unescos lista över världsarv.

Den gamla Kungsvägen mellan Norge och Kungahälla och vidare till Köpenhamn passerar förbi Tanumshede. Gamla vägar och boplatser ligger ofta på höjder eller höjdryggar. Tanumshede och Kungsvägen ligger på den israndsbildning, som avsattes i slutet av den senaste istiden, den så kallade Berghemsmoränen. Mellan nuvarande Tanumshedes centrum och "kyrkbyn" Vinbäck i söder rinner Vinbäcken tvärs igenom Berghemsmoränen.

Hede växte fram på den plats där vägarna från inlandet och kusten stötte i Kungsvägen. Hede var därför en naturlig knutpunkt i socknen. Häradets tingsplats låg här. Både Tingshuset och Gestgiveriet i Tanumshede har anor från 1600-talet. Idag är såväl Tingshus med stall, Gestgiveri som det mellanliggande Sockenmagasinet förklarade vara byggnadsminnen.

Vid kommunsammanslagningen 1971 valdes Tanumshede till att vara den ort dit den kommunala administrationen skulle förläggas, kommunens centralort.

Mer om Tanumshedes historia redovisas i den Fördjupade översiktsplanen.

Namnet Tanumshede

Tanumshede hette ursprungligen Hede. Hede var en liten by vid tingsstället strax norr om sockenkyrkan. 1391 skrivs namnet Hæaedi, dativformen av ordet hed. År 1861 öppnades en poststation i byn, stationen fick namnet Hede. Förväxlingar gjorde att namnet år 1870 ändrades till Tanum. Ytterligare en namnändring år 1903 gav poststationen och därmed orten dess nuvarande namn: Tanumshede.

Tanums kommun har fått namn efter Tanums socken. Namnet skrevs år 1317 Tuneims sokn. Socknen har i sin tur fått namn av byn kring kyrkan, Tuneim. Förledet tun är fornnordiska och betyder inhägnad. Till utvecklingen av tun till tan finns paralleller i norska ortnamn. Efterledet är hem, som betyder boplats eller gård och som senare försvagats till um.

Många i kommunen har kortnamnet Tanum på orten Tanumshede. För att undvika förväxling med kommunen, bör man kanske istället det gamla namnet Hede användas i sådana sammanhang. Många äldre ortsbor använder kortnamnet Hede.

Tanumshede idag

Tanumshede har ett rikt serviceutbud.  Här finns förutom kommersiell service i form av affärer även polisstation, arbetsförmedling, apotek, försäkringskassa, vårdcentraler och folktandvård. Kommunens förvaltningsbyggnad är även den belägen Tanumshedes centrum.

Kulturhuset Futura, på Höjdenområdet i Tanumshede, invigdes våren 2001. Genom tillkomsten av Futura har en mötesplats för kultur och lärande skapats i kommunen. Kulturhuset rymmer gymnasieskola, utbildning, bibliotek och teatersalong.

I Tanumshede lever man under sommarhalvåret ett något lugnare liv än det som pulserar i kustsamhällena. Men, sedan Tanums hällristningar år 1994 blev en del av världsarvet, så har antalet besökare ökat väsentligt. Många av besökarna väljer att äta och bo på det anrika Gestgiveriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karta över Tanumshede

Karta över Tanumshede

Näringsliv i Tanumshede

I Tanumshede finns förutom offentliga arbetsgivare som stat, region och kommun också ett flertal större privata arbetsgivare bland annat:
Tanum Shoppingcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NorDan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Tanums Fönster AB) (Fönstertillverkning)
Happy Price (detaljhandel)
Tedacthuset, företagshotell med bland annat Tedactive (gym)

Offentlig service i Tanumshede

Grundskola F-9
Fritidshem
Förskola
Kooperativ förskola
Familjedaghem
Campus Futura i Kulturhuset Futuras lokaler
Hedegårdens servicehus
Huvudbiblioteket i Kulturhuset Futuras lokaler.
IT-punkten med läs- och skrivteknisk hjälp på biblioteket.
Återvinningsstationer i centrum på Vinbäck och vid Höjden-Futura
Miljöstation vid Statoil bensinstation
Postnords serviceställe

Planer för Tanumshede

Planerna för Tanumshedes utveckling redovisas i den Fördjupade översiktsplanen för orten.

Historiska länkar

Ur Pehr Kalms Västgöta och bohuslänska resa (Tanums kyrka)
Kulturminnesvårdsprogrammet om Hede (Tanumshede) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanumshedelänkar

Kulturhuset Futura med teater, bibliotek och Campus Futura
Vitlycke Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tanums Hällristningsmuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Böcker om Tanumshede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler länkar

Tanums e-museum

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede